Disclaimer

ACT2Nourish Dietiste - ACT therapeut  Selah

ACT2Nourish sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op deze website.

Hoe gebruikers met de aangeboden informatie omgaan is voor eigen rekening.

 

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.

Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

De lijsten wordt regelmatig uitgebreid en bijgewerkt.

 

ACT2Nourish Dietiste - ACT therapeut  Selah